Hjälp oss att hålla kvar de virala katterna där de hör hemma – på internet! Dela gärna med dina vänner och sprid budskapet.
VARFÖR VACCINERA DIN KATT?
Omtänksamma kattägare vill att deras katter ska vara friska och lyckliga livet ut. Ett enkelt och viktigt sätt att uppnå detta är att regelbundet vaccinera sina katter för att skydda dem mot vissa smittsamma sjukdomar, varav några är mycket svårbehandlade och kan vara livshotande. Följande sjukdomar vaccineras katter oftast för:
Huvuddrag
 • Svår kattsjukdom – idag mindre vanlig tack vare vaccineringar
 • Viruset är resistent mot många desinfektionsmedel, och kan överleva i miljön i flera månader
 • Kattungar mest mottagliga
 • Katter i alla åldrar kan dock smittas
Hur sprids det?
 • Kan spridas via skor eller kläder (indirekt spridning), och därmed löper även inomhuskatter risk att smittas
 • Infektion kan även ske genom direktkontakt
Symtom
 • Blodig diarré med en stark, obehaglig lukt
 • Svår uttorkning
 • Kan snabbt leda till döden – även innan kliniska symtom har observerats3
 • Försvagar immunförsvaret, vilket gör katten mottaglig för andra infektioner (ofta bakteriella)
Huvuddrag
 • Vaccination reducerar symtomens intensitet, men kan inte helt förhindra infektion
 • Felint herpesvirus kan vara vilande efter återhämtning, och de flesta katter som en gång smittats bär på viruset livet ut.4
Hur sprids det?
 • När smittbärande katter är stressade eller sjuka kan viruset återaktiveras och infektera andra katter
 • Viruset överförs via direktkontakt
 • Viruset utsöndras i saliv och sekret från ögonen och nosen
Symtom
 • Nysningar, sekret från nosen
 • Munsår
 • Lunginflammation
 • Feber och nedsatt allmäntillstånd
Huvuddrag
 • Det finns många stammar av detta virus, och därmed kan även vaccinerade djur drabbas av infektion och lindrig sjukdom
 • Resistent mot många desinfektionsmedel, och kan överleva i miljön i ungefär en månad
Hur sprids det?
 • Infektion sker i allmänhet via direktkontakt (men indirekt överföring kan förekomma – t.ex. spridning via skor eller kläder)
Symtom
 • Smärtsamma sår i munnen och på tungan
 • Nysningar, sekret från nosen
 • Feber
 • I sällsynta fall kan en svårare och mer dödlig typ av FCV- infektion förekomma
Huvuddrag
 • Bakteriell infektion
 • Överlever inte i miljön
 • Förekommer främst hos katter som är mindre än 1 år gamla
Hur sprids det?
 • Kräver nära kontakt med en infekterad katt, bakterierna förekommer i utsöndring från ögonen
Symtom
 • Konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna) och ökat flöde från ögonen
 • Tillfällig feber, minskad aptit och viktminskning kan förekomma
Huvuddrag
 • Antal fall av FeLV-infektion har idag minskat tack vare framgångsrika vaccinationsprogam på flera ställen i världen6
 • Kattungar är särskilt mottagliga
 • Infekterade katter kan vara symtomfria i flera månader, eller till och med år7
Hur sprids det?
 • Infektionen sprids från katt till katt, t.ex. vid fysisk kontakt, när de delar matskålar och kattlådor, eller genom bett
Symtom
 • Angriper immunförsvaret
 • Gör katten mottaglig för sekundärinfektioner
 • Minskar även antalet röda blodkroppar samt orsakar blodcancer, och elakartade tumörer i andra delar av kroppen
 • De flesta permanent infekterade katterna dör inom 2-3 år7
 • Endast tidiga vaccineringar och regelbundna omvaccineringar kan skydda din katt mot viruset
Huvuddrag
 • Finns i nuläget inte i Skandinavien
 • Vaccination krävs för resande katter
 • Infekterade katter kan vara symtomfria i månader, eller till och med år8
Hur sprids det?
 • Sprids vanligtvis via ett bett från ett infekterat djur
Symtom
 • Oförklarligt aggressivt uppträdande eller plötsliga beteendeförändringar
 • Döden inträffar inom 1 till 10 dagar efter det att symtomen börjat uppträda

ÄR DIN KATT SKYDDAD?

calendar

Många djurägare tror att om katter vaccineras som kattungar, kommer de att vara skyddade under resten av livet. Tyvärr är det inte så. Efter vaccination är immunsvaret högt för att sedan minska tills nivån inte längre är tillräckligt hög för att förebygga sjukdom. Revaccination stimulerar immunsvaret för att bibehålla skyddet under lång tid.

TA TESTET: "ÄR DIN KATT SKYDDAD?" OCH SE OM DIN KATT ÄR I RISKZONEN

image question image question

? Ta reda på om din katt är skyddad ? Ta reda på det här

Är din katt äldre än 8 veckor?

Har din katt blivit grundvaccinerad (vanligtvis 2 gånger med 3-4 veckors intervall?)

Har din katt blivit vaccinerad eller revaccinerad under de senaste 12 månaderna?

Två doser av grundvaccination:

Under de första veckorna av livet är kattungar vanligtvis skyddade mot sjukdomar av immuniteten de får genom diandet .

Denna immunitet kan dock även förhindra att vaccinationer som ges vid denna tidpunkt, blir tillräckligt effektiva. Skyddet från diandet minskar gradvis och gör kattungen känslig för sjukdomar, men möjliggör även vaccinationsrespons.

Därför är det den bästa tidpunkten att starta ett vaccinationsprogram. För att minska risken för att kattungen smittas rekommenderas den första vaccinationen normalt vid åtta veckors ålder, med en andra injektion tre till fyra veckor senare.

Vacciner ges vanligtvis som subkutana injektioner, och tolereras väl av katter. Vaccinationer stimulerar kroppens immunförsvar för att tillhandahålla skydd, och kroppen kommer därefter ”ihåg” denna respons och aktiverar den vid eventuell framtida kontakt med sjukdomen.

Vaccinsäkerhet:

I vissa fall kan negativa biverkningar uppstå till följd av vaccination; i allmänhet är dessa milda, som ex. slöhet och nedsatt aptit, och försvinner snabbt av sig själva. I sällsynta fall kan mer allvarliga biverkningar uppstå som allergisk reaktion på vaccinet. Om du misstänker att din katt har drabbats av negativa biverkningar av en vaccination bör du kontakta din veterinär.

Vacciners skyddsnivå varierar, och ibland kan infektion uppstå, men symtomen är i allmänhet betydligt mildare än de som uppstår hos ovaccinerade katter.

Referenser:

 1. https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/scb-undersokning-hundar-katter-och-andra-sallskapsdjur-2012.pdf
 2. Enkät som genomfördes av Ipsos Healthcare i juni 2017 och som besvarats av 410 kattägare i Sverige och Danmark7
 3. ABCD – Feline Panleukopenia Factsheet. http://www.abcdcatsvets.org/wp-content/uploads/2015/03/FPV-FactSheet_200814.pdf
 4. ABCD – Feline herpesvirus upper respiratory infection Factsheet. http://www.abcdcatsvets.org/wp-content/uploads/2015/06/ABCD_Fact_Sheet-Feline_Herpes_Virus.pdf
 5. Radford, A. et al. Feline calicivirus infection. ABCD guidelines on prevention and management. 2009, JFMS 11 (7) 556-564
 6. Vaccination Guidelines Group, et al. WSAVA guidelines for the vaccination of dogs and cats. J Small Anim Pract 2010;51:1-32.
 7. Lutz, H. et al. Feline leukaemia. ABCD guidelines on prevention and management. 2009, JFMS 11 (7) 565-574
 8. Frymus, T. et al. Feline rabies. ABCD guidelines on prevention and management. 2009, JFMS 11 (7) 585–593